Členství ve výborech

 

Redakční rada JN - Ing. Otakar Šmíd - člen

Komise pro životní prostředí - Pavel Hrabec - předseda

Školská a kulturní komise - MgA. Tomáš Svoboda - člen

Stavební komise - Jiří Kulhavý - člen

Komise pro dopravu - Ing. Otakar Šmíd - člen

Finanční výbor zastupitelstva - Jan Stachura - člen

Kontrolní výbor zastupitelstva - Ing. Jiří Hofreiter - člen

Zastupitelstvo města - Pavel Hrabec - člen