Články, texty

02.09.2016 10:16

Císařovy nové šaty

  Ta Andersenova pohádka mě zaujala už v dětství a porovnával jsem pak v průběhu času, které události reálného světa mohly odpovídat fascinaci lidí neexistujícími šaty pohádkového monarchy. Nebyl to hajlující Václavák po Heydrichiádě, ani masové petice za oběšení Milady Horákové, ani...

Celý článek

—————

02.09.2016 10:15

Místo dálnice D3 se bude u Benešova jezdit tunelem a po objezdech

  Pod tímto názvem dne 24. května 2016 iDNES.cz, s odkazem na generálního ředitele ŘSD Jana Kroupu, sděluje, že ještě letos začnou úpravy silnice I/3 z Mirošovic kolem Benešova. Vznikne vystřídaný třípruh s mimoúrovňovými křižovatkami u Čtyřkol a Červených Vršků. Na sever a na jih od Benešova...

Celý článek

—————

02.09.2016 10:09

Setkání s projektanty dálnice D3

  Dne 2. února 2016 přijeli do Jílového na pozvání Krajiny 2000 zástupci ŘSD a Pragoprojektu, kteří participují na technickém řešení průchodu západní varianty dálnice D3 katastrem Jílového. Tato varianta byla jediná rozpracována v důsledku politického zadání. Toto zadání  občané mohou...

Celý článek

—————

20.06.2016 21:45

Místo dálnice D3 se bude u Benešova jezdit tunelem a po objezdech.

Pod tímto názvem dne 24. května 2016 iDNES.cz, s odkazem na generálního ředitele ŘSD Jana Kroupu, sděluje, že ještě letos začnou úpravy silnice I/3 z Mirošovic kolem Benešova. Vznikne vystřídaný třípruh s mimoúrovňovými křižovatkami u Čtyřkol a Červených Vršků. Na sever a na jih od Benešova budou...

Celý článek

—————

11.04.2016 11:50

Souvislosti

Vzpomínáte na polemiky o Bille? Vášnivé názory pro a proti, stanoviska radnice přímo pod články. Nyní vyšly tři články, shodně odmítající jílovský exit dálnice D3 a vůbec nikdo na ně nereagoval. Že by to bylo bezvýznamností problému? Těžko, proti logistickým objektům, které dálniční exit provázejí,...

Celý článek

—————