Co se podařilo

18.08.2016 10:21

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ OBCHODNÍ ZÓNY NA ÚZEMÍ JÍLOVÉHO/RADLÍKA

Zastupitelé Strany zelených hlasovali na prosincovém zastupitelstvu proti výstavbě obchodní zóny. Důvodů bylo několik, mezi ztěžejní pak dostupnost supermarketů v okolí, nevhodná architektonika stavby, ohrožení místních živnostníků. Na začátku ledna oslovili místní občané Stranu zelených s žádostí...

Celý článek

—————

20.10.2015 08:41

Pouť krajinou, která nebude 2015

Na radlické návsi, startu jubilejní 10. Pouti krajinou, mě mile překvapil počet 84 dospělých poutníků, 18 dětí a 12 psů. Akci pořádali jílovští Zelení s Krajinou 2000 a Okrašlovacím spolkem. Magnetem zájmu byl zejména geolog a spisovatel Václav Cílek, který se přes zdravotní indispozici pouti...

Celý článek

—————

03.03.2015 12:53

Pouť krajinou, která nebude 2014

V sobotu 4. října jsme se vydali z jílovského nádraží na Žampach a podél řeky až do Luk pod Medníkem. Opět jsme mohli projít jedinečnou krajinou, která svým půvabem láká turisty, tremypy, ale i lidi, kteří se rozhodnou v ní natrvalo žít. Nálada byla výborná. Znovu jsme si potvrdili, jak moc je...

Celý článek

—————

02.09.2014 21:04

Tvorba obsahu naučné stezky „Stromy ve městě“

Jan Stachura a Miroslav Kolařík vytvořili společně s Lukášem Strnadem odbornou náplň naučné stezky „Stromy ve městě“. Stezka má za cíl na několika stanovištích seznámit s různými informacemi ze světa dřevin a o soužití stromů a lidí. Zbudování celé stezky proběhlo v rámci...

Celý článek

—————

02.09.2014 21:01

Vysazení aleje Radlík – rybník Ráček

Opět v rámci akce Okrašlovacího spolku se někteří členové kandidátky zapojili do přípravy a realizace vysazení nové třešňové aleje z Radlíku k rybníku Ráček. Do sázení se zapojila celá řada místních z nové zástavby „U Ručiček“ a celá akce byla podpořena z Nadace...

Celý článek

—————

02.09.2014 20:59

Vysázení aleje pod Boží skálou

Několik členů kandidátky se aktivně účastní činnosti Okrašlovacího spolku v Jílovém u Prahy. Největším počinem v oblasti sázení veřejné zeleně je osazení nového stromořadí na zelené značce pod Boží skálou směrem do Borku. Sázení proběhlo v několika etapách (adopce stromů v roce...

Celý článek

—————

26.08.2014 11:04

Péče o místní lokality s přírodní hodnotou a zapojení do rozhodování o veřejné zeleni.

Kandidáti SZ do zastupitelstva se během posledních let aktivně zapojili do péče o místní přírodní lokality a zeleň. Několik z nich aktivně působí v místních sdruženích (KRAJINA 2000, Okrašlovací spolek) a také tímto způsobem se zapojuje do správních řízení věnujících se veřejné...

Celý článek

—————

26.08.2014 11:04

Obnova márnice u hřbitova

Dlouholetý člen SZ pan Otakar Šmíd upozornil jako první na katastrofální stav historické budovy před hřbitovem. Současné vedení města projekt převzalo a dotáhlo do úspěšného konce díky dotaci Posázaví o.p.s. Vzniklo tak nové kolumbárium.    

Celý článek

—————

26.08.2014 11:05

Tlak na omezení stavebních ploch v novém územním plánu

Členové Strany zelených se jednoznačně vymezili proti nárůstu zastavěných ploch. Velmi problematickou je schválená lokalita komerční zástavby u plánovaného severního obchvatu města (Radlík – Jílové u Prahy). I přes odpor zastupitele SZ byla změna územního plánu s rostoucí...

Celý článek

—————